Dự án xây dựng phần mềm từ điển cho công ty dịch thuật PTI

Ngày 10/06/2013 Estech,JSC đã ký hợp đồng xây dựng phần mềm từ điển cho công ty Dịch thuật chuyên nghiệp PTI, phần mềm được xây dựng trên nền web và sẽ được sử dụng bởi toàn bộ nhân viên của PTI. Phần mềm khi hoàn thành sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện các dự án phiên dịch của PTI được thuận lợi và dễ dàng hơn và giảm thiểu được rất nhiều công tác đào tạo nhân viên mới của ban lãnh đạo PTI.

Phần mềm bao gồm các module chính sau:

– Module nhập từ, mã hóa từ khi nhập

– Module tra từ với nhiều chế độ tra từ thông minh

– Module quản lý file tài liệu

– Module hỏi đáp giúp tận dụng được sức mạnh của toàn bộ nhân viên PTI.

Phần mềm dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức vào đầu tháng 8/2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *