Dự án xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý công tác kinh doanh công ty MTS

Ngày 16/5/2013, Estech,jSC đã ký hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ viễn thông di động miền bắc (MTS) xây dựng phần mềm gồm các module quản lý hỗ trợ công tác quản lý và điều hành của công ty MTS với số lượng hơn 300 nhân viên. Phần mềm gồm các module cơ bản sau:

+ Quản lý phân bổ hóa đơn

+ Quản lý công tác bán hàng Sim Card

+ Đối soát

+ Tính lương

……….

Phần mềm khi hoàn thành sẽ giúp cho MTS dễ dàng trong công tác quản lý và điều hành từ cấp lãnh đạo xuống các nhân viên.

Dự kiến phần mềm sẽ được chính thức triển khai vào tháng 7/2013.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *