Dịch vụ lập trình module GIS

Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành đã du nhập, được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc sử lý dữ liệu chuyên môn. Chúng ta có thể nhận thấy vai trò thống trị của AutoCAD trong thiết kế đồ họa, xây dựng; Microstation trong số hóa bản đồ; Mapinfo, ArcGIS trong GIS – quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, thuộc tính…

Tuy vậy, một phần mềm không thể thích hợp với mọi lĩnh vực, tiêu chuẩn. Để giải quyết điều này, các hãng phần mềm chủ trương cho người dùng phát triển các ứng dụng mở rộng trên cơ sở sử dụng thư viện, các tính năng của phần mềm chủ để phục vụ các nhu cầu chuyên môn riêng.

Lợi thế của Estech là có trong tay đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm hoạt động cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, trắc địa… Chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực xây dựng các Module từ đơn giản như các công cụ hỗ trợ tác nghiệp chuyên môn trong số hóa, xây dựng biểu đồ, bản đồ… tới các bộ công cụ lớn kết hợp quản lý dữ liệu, cũng như quản lý và tạo các bản vẽ phức tạp, có tính chuyên môn cao.

Năng lực của Estech được chứng minh qua các sản phẩm đã và đang được ứng dụng tại Nhà xuất bản bản đồ, tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam… Các sản phẩm đã góp phần cải tiến và nâng cao đáng kể hiệu quả và năng xuất lao động.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ trên nền tảng phần mềm và công nghệ sau:

Nền tảng phần mềm Ngôn ngữ – công nghệ
Mapinfo MapBasic, MapInfo Extreme
AutoCAD VBA, AutoLisp, Object ARX, .Net
ArcGIS VBA, .Net, VB, VC++
Microstation VBA

Quý khách có nhu cầu viết phần mềm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline 0936446115 hoặc điền thông tin vào form dưới đây.