Sản phẩm

EST GeoDict – Phần mềm Từ điển địa chất, GIS, Dầu khí, Trắc địa, môi trường

EST GeoDict – Phần mềm Từ điển địa chất, GIS, Dầu khí, Trắc địa, môi trường

Phần mềm từ điển  EST GEODICT là một phần mềm từ điển ra đời với mục đích mang đến cho các nhà khoa học, các kỹ sư, các sinh viên và tất cả những người làm trong lĩnh vực khoa học trái đất tại Việt Nam một công cụ phát triển kỹ năng ngoại ngữ toàn diện trong giai đoạn mà Tiếng Anh là một phần không...

Read More

Atlas Điện tử Địa lý Việt Nam

Atlas Điện tử Địa lý Việt Nam

Atlas Địa lý Việt Nam 2013 được công ty Cổ phần Công nghệ và Tin học EST (Estech,JSC.) phát triển với mục đích giới thiệu công nghệ xây dựng Atlas điện tử dựa trên công nghệ GIS với nhiều ưu điểm nổi bật: Về mặt thể hiện: Atlas điện tử có một thể hiện linh động và mang tính tương tác cao. Trong quá trình...

Read More

CSDL Công nghiệp nông thôn

CSDL Công nghiệp nông thôn

Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn giúp cho việc quản lý và tra cứu dữ liệu về doanh nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề,… cũng như toàn bộ các số liệu công nghiệp nông thôn được đồng bộ thống nhất từ đó giúp thúc đẩy sự phát triển công nghiệp tại các địa phương tạo ra cơ cấu kinh tế nhiều...

Read More

CSDL tài nguyên nước

CSDL tài nguyên nước

Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước sẽ đáp ứng cho việc tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên nước một cách nhanh chóng và chính xác góp phần phục vụ có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan...

Read More